מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מראשי מפלגת הפועל הצעיר.

עלה מרוסיה ב-1908. תחילה עבד בפתח תקווה וברחובות, ואחר כך הצטרף לכנרת והיה ממייסדי דגניה. בהיותו בן 28 טבע למוות בכנרת. יוסף בוסל ממיסדי דגניה הגדיר את מאפייני הקבוצה: "צורת יישוב המחייבת אותנו לעבוד בעצמנו ולא בידי אחרים וללא הנהלת אחרים."


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה