מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ארגון בין-לאומי, שהוקם ב-1919 במסגרת חוזי השלום, שנחתמו לאחר מלחמת העולם הראשונה במטרה לשמור על השלום ולמנוע סכסוכים בין-לאומיים.

מושב החֶבֶר היה בגֶ'נֶוָוה אשר בשווייץ.
במהלך שנותיו לא הצליח למנוע את תוקפנותן של המדינות גרמניה, יפן ואיטליה. תפקידיו עברו לאו"ם, והוא בוטל באופן רשמי ב-1946.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה