מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


אחד משני המוסדות שהוקמו באפריל 1948 לניהול ענייני היישוב עד להכרזת המדינה.

במנהלת העם השתתפו 13 חברים, ובידיה היו סמכויות הביצוע. בראש מנהלת העם עמד דוד בן-גוריון.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה