מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


גוף מדיני, המורכב מנציגי ציבור. האספה מתכנסת לצורך קביעת יסודותיו של מוסד מדיני קבוע.

 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה