מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


פלוגה ימית במסגרת הפלמ"ח, שפעלה כזרוע המבצעית הימית של ה"הגנה".


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה