מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


גח"ל, חייל גַחַ"ל – גיוס חוץ לארץ. צעירים שאימנה ה"הגנה" בתקופת מלחמת העצמאות, ועם עלייתם ארצה שולבו ביחידות הלוחמות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה