מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


השם "הבריגדה" הוא כינוי ל"חי"ל" - חטיבה יהודית לוחמת – שהוקמה במלחמת העולם השנייה (1944) במסגרת הצבא הבריטי לאחר משא ומתן ממושך עם השלטונות הבריטיים. לוחמיה היו מתנדבים מארץ-ישראל ופליטים מאירופה, והיא מנתה כ-5000 לוחמים.

החטיבה השתתפה בקרבות באיטליה, ואחרי המלחמה חנו יחידותיה במקומות שונים באירופה: באיטליה, ביוגוסלביה ובאוסטריה.
אנשי החטיבה פעלו באירופה לארגון ההעפלה לארץ. ב-1946 פורקה החטיבה. חלק גדול ממשוחרריה הצטרף למערך הכוחות הלוחמים במלחמת העצמאות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה