מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


יחידה שהוקמה באופן מיוחד כדי להתמודד עם פעולות הטרור של המסתננים.

לאחר פרשת קבייה סופחה לחיל הצנחנים. בראש היחידה עמד אריק שרון.

קראו עוד בנושא:

1953 : הקמת יחידה 101


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה