מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


הרוזן של ויסבורג. מדינאי שוודי.

במאי 1948 מונה על-ידי האו"ם לתווך בין היהודים לבין הערבים. הוא השיג הפוגה לחודש ימים (11 ביוני עד 11 ביולי). הציע תכנית שלפיה יש למסור את ירושלים ואת הנגב לערבים. התכנית נדחתה על-ידי שני הצדדים. עם חידוש הקרבות הציע ברנדוט כפיית הפוגה על-ידי מועצת הביטחון. לאחר ההפוגה השנייה ובעקבות תכנית, שדרשה ויתורים רבים מישראל – במיוחד בעניין ירושלים – הוא נרצח על-ידי "ארגון חזית המולדת", שבו היו חברים אנשי לח"י.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה