מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כיהן כמופתי של ירושלים מאז 1920. עמד בראש הנהגת ערביי ישראל בתקופת המנדט.

ב-1937 הוגלה על-ידי הבריטים בשל מעורבות בהסתת ערביי א"י למרד בשלטון הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה קשר קשרים עם גרמניה, במטרה להסתייע בה בענייני המזרח-התיכון. במהלך מלחמת העצמאות הוא ברח מהארץ והקים במצרים ממשלה גולה. סיים את חייו בביירוּת שבלבנון, נשכח מלב.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה