מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מאמינים נוצרים, שקיבלו על עצמם את השליחות להפיץ את הנצרות.

הם פנו אל עובדי האלילים ושכנעו אותם להצטרף לנצרות. המילה מיסיונר באה מן המילה הלטינית missio, שמשמעה בעברית: שליחה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה