מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


אימפריה קדומה, שהתקיימה משנת 550 לפני הספירה עד שנת 331 לפני הספירה, עת נכבשה על-ידי אלכסנדר מוקדון, שהיה מייסד השושלת ההלניסטית.

בשיאה, חלשה האימפריה הפרסית על שטחים נרחבים: מאסיה הקטנה (טורקיה של היום) עד מצרים במערב ועד הודו במזרח (על-פי מגילת אסתר, היה שטח האימפריה "מהודו ועד כוש"). המנהיג הגדול של האימפריה היה כורש.

למפת ממלכת פרס : חלוקה לפחוות
לקסיקון לתרבות ישראל: ממלכת פרס


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה