מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כינוי ללוחמים מיומנים שהעניקו הגנה לסניורים – כלומר, לאדונים.

בתמורה לשירותיהם העניק להם הסניור אחוזות שבהן ישבו איכרים. לעתים, הפכו סניורים חלשים לואסלים של סניורים חזקים יותר, וכך נוצרה מערכת מדורגת של סניורים וואסלים, שהקשרים ביניהם היו קשרי תלות וחסות אישיים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה