מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ערים שנשלטו על-ידי בישופים, נושאי תפקידים בכירים בכנסייה.

במרכז ערים אלה עמדה כנסייה ובסמוך אליה היה שוק קטן. בשוק התרכזו סוחרים וכן עולי רגל, שבאו לפקוד שרידי קדושים או חפצים הקשורים בהם, שהיו טמונים בכנסייה. שרידים וחפצים אלה היו מקודשים בעיני הנוצרים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה