מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


אחד ממנהיגי המהפכה הרוסית ומייסד "הצבא האדום".

כאשר התפלגה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית ברוסיה (1903), נמנה עם המנשביקים, בניגוד ללנין, שהיה בולשביק. ב-1917 הצטרף ללנין וסייע לו בארגון המהפכה ובתפיסת השלטון. "הצבא האדום" שהקים ניצח את הכוחות שניסו למוטט את המהפכה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה