מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


גוף קטן של שומרי ראש של היטלר שהוקם בתוך האס-א.

הם לבשו חולצות חומות, מדים שחורים, חבשו כובעי מצחייה מעוטרים בגולגולת ובצלב עצמות, ונעלו מגפי צבא גבוהים. תפקידם היה להגן על המפלגה מפני מעשי חתרנות ולבצע את המדיניות הנאצית. מפקדם היה היינריך הימלר.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה