מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


השקפת עולם המאפיינת קבוצות בני אדם על פי תכונות משותפות מסוימות הקובעות את כישוריהם, מראם והתנהגותם.

אחד ממקורותיה של השקפה זו מצוי בניסיונו של צ'רלס דרווין, מדען בן המאה התשע עשרה, למיין את בעלי החיים לקבוצות על פי מאפייני התפתחות משותפים. דרווין הגיע למסקנה כי רוב בעלי החיים החלשים נכחדים ואילו החזקים שורדים.
לאחר זמן היו שעשו שימוש בתורתו המדעית של דרווין וביקשו ליישמה על ההיסטוריה של חברת בני האדם ותרבותם. פעילות זו נקראת דרוויניזם חברתי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה