מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ממנהיגי המפלגה הנאצית, נודע בנאומיו ובמאמריו. הוא שימש כשר "לתעמולה ולהשכלת העם".

באמצעות משרדו שלט בחיי האמנות והתרבות ובאמצעי התקשורת בגרמניה. לגבלס היה תפקיד מרכזי ביצירת פולחן האישיות סביב היטלר. בסוף המלחמה, לאחר התאבדותו של היטלר, התאבדו גם גבלס ואשתו בבונקר של היטלר.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה