מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מדינאי ומצביא יוגוסלבי.

במלחמת העולם השנייה הנהיג בארצו את תנועת הפרטיזנים שמנתה כ-300 אלף לוחמים. הוא הורה לאנשיו לסייע ליהודים שניסו להימלט מן הגרמנים. ב-1945 היה לראש ממשלה ומ-1953 היה לנשיא יוגוסלביה.
יוגוסלביה בראשותו סייעה למדינת ישראל ברכישת נשק בימי מלחמת העצמאות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה