מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


הנשיא ה-37 של ארצות הברית. כיהן בשנים 1974-1969.

בעת כהונתו ביקר בסין (1972). היה זה ביקור היסטורי שסלל דרך לחידוש הקשרים בין סין לארצות הברית לאחר כעשרים שנות נתק. ניקסון היה גם הנשיא האמריקני הראשון שביקר במוסקבה. הוא נאלץ להתפטר מתפקידו לאחר פרשת ריגול פוליטי פנימי, פרשת ווטרגייט. היה זה המקרה הראשון בתולדות ארצות הברית של התפטרות נשיא במהלך תקופת כהונתו.
הנשיא ניקסון שלח נשק וציוד צבאי לישראל במהלך קרבות מלחמת יום הכיפורים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה