מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קיצור המילה הלטינית "קודקס", שפירושה קובץ חוקים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה