מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קיבוץ ראשון בארץ-ישראל. הוקם על-ידי חברי תנועת "השומר הצעיר". נוסד בשנת 1922 לרגלי הגלבוע ומשתייך ל"הקיבוץ הארצי".

נראה, שהשם בית אלפא הוא עתיק ונשמר בשם הערבי: בית אילפא. בשנת 1928 נחשפו, בעת חפירת תעלה לצורכי המשק באדמות הקיבוץ השכן חפצי-בה, שרידי בית-כנסת יהודי מפואר מהמאה השישית לספירה, מתקופת שלטון הביזנטים. ברצפת הפסיפס, המשובצת ציורים צבעוניים - גלגל המזלות ותקופות השנה, כלי קודש, אריות, לולבים, שופרות אתרוגים ועוד; תיאור עקדת יצחק וכתובות בארמית וביוונית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה