מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מראשי ה"הגנה" וממעצבי כוח המגן העברי בארץ-ישראל. מצביאו הבלתי מוכתר של צבא ישראל בדרך אל המדינה. מראשי תנועת הפועלים והסתדרות העובדים הכללית. חבר הוועד הלאומי. ציר בקונגרסים הציוניים.

נולד בפולין בשנת 1893. נשלח על-ידי הוריו בשנת 1909 ללמוד בגימנסיה "הרצליה" ביפו ואחר-כך בתל-אביב. עבד בחקלאות ובשמירה. הצטרף ל"השומר" והתמסר לענייני בטחון והגנה. בימי מלחמת-העולם הראשונה רכש נשק לצורכי הגנה של היישוב העברי. היה בין המתנדבים הראשונים לגדוד העברי ובין מארגני העזרה של אנשי הגדוד למגיני תל-חי. עם פירוק הגדודים העבריים חזר לעבודה חקלאית בקבוצת כנרת. השתתף בייסוד עין-חרוד. בפרוץ מהומות הדמים במאי 1921 ביפו נקרא לארגן את ההתגוננות בעיר. מאז התמסר כולו לפעילות ב"הגנה" וברכש, בהעפלה ובהתישבות. נפטר בשנת 1945. ביתו בתל-אביב משמש ארכיון "ההגנה", הוא "בית אליהו". על שמו הקיבוץ "ניר אליהו" בשרון שכונת "יד אליהו" בתל-אביב ורחובות ושכונות בערי הארץ.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה