מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


הסתדרות נשים ציוניות בארצות-הברית, מהארגונים הציונים רבי המעש וההשפעה ומהתורמים העיקריים ל"עליית הנוער". נוסדה בשנת 1912 בניו-יורק, ביזמתה של הנריאטה סאלד.

בין מטרותיה: פעולה ציונית, חברתית ותרבותית בקרב הנשים היהודיות בארצות-הברית; חיזוק האידיאלים היהודיים הלאומיים; השבחת תנאי הבריאות בארץ-ישראל; עידוד מוסדות ומפעלים יהודיים בארץ-ישראל.

"הדסה" החלה פעולתה בארץ-ישראל בשנת 1913. אחר מלחמת-העולם הראשונה באה לארץ המדולדלת והנתונה במצוקה כלכלית ובריאותית "קבוצה עזרה מדיצינית הדסה", אשר נעשתה בשנת 1922 ל"הסתדרות מדיצינית הדסה", בסיסמה: "ארוכת בת-עמי". "הדסה" פעלה רבות בפיתוח מוסדות הבריאות וברפואה בארץ-ישראל - בתי-חולים, מרפאות, בתי-ספר לאחיות, מכונים רפואיים ועוד. רבים מן המוסדות הועברו במרוצת השנים לניהול העיריות והמוסדות השונים. ב-1939 הקימה "הדסה" את בית-החולים האוניברסיטאי על הר הצופים, שבימי מלחמת-העצמאות היה מנותק מירושלים העברית עד למלחמת ששת הימים. בשנת 1960 פתחה "הדסה" בעין-כרם את המרכז הרפואי הגדול והמשוכלל, הכולל בית-חולים לימודי של האוניברסיטה העברית ו"הדסה"; בית-ספר לרפואה, בית-ספר לאחיות, מרפאות, מעבדות ומעונות לעובדי המוסדות. תשומת-לב מיוחדת מקדישה "הדסה" לפעולה סוציאלית, חינוכית ורפואית לילד ולנער; לטיפול באם ובתינוק, ועוד. מספר שנים קיימה "הדסה" את כפר-הילדים "מאיר שפיה", עד שעבר לרשות משרד החקלאות. "הדסה" מקיימת בית-ספר מקצועי תיכון ע"ש ע. סליגסברג, "מרכז בראנדייס" לדפוס ולמכניקה עדינה, ועוד. "הדסה" היא הנציגה הרשמית של "עליית הנוער" בארצות-הברית.

בשנת 1954 קם בישראל שירות-עזר של נשים מתנדבות בשם יע"ל (יד עזר ל"הדסה").


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה