מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


חברה לאומית ציבורית לרכישת אדמות בארץ-ישראל ולהכשרתן להתנחלות יהודית. הוקמה בשנת 1908 על-ידי הפרופ' אוטו ורבורג והד"ר ארתור רופין.

הרוח החיה בפעולות "חברת הכשרת היישוב" היה יהושע חנקין, שרכש בשנת 1909 בשביל הקרן הקיימת לישראל 10 אלפים דונאמים ראשונים בעמק יזרעאל, שעליהם קמה בשנת 1911 מרחביה.

בתקופת פעילותה הראשונה רכשה "חברת הכשרת היישוב" אדמות חקלאיות ושמה דגש בהשרשת העולים החדשים ביישובים חקלאיים בארץ. לאחר רכישת אדמות מרחביה, רכשה החברה עד למלחמת-העולם הראשונה, את אדמות רוחמה, כפר-אוריה, עין-חי (כפר-מל"ל), קריית-ענבים, גזר, עטרות, תל-עדשים ועוד.

אחרי מלחמת-העולם הראשונה התחילה החברה לפעול גם בפיתוח התישבות עירונית ועל אדמות שרכשה קמו שכונות תלפיות ורחביה בירושלים, אחוזת הרברט סמואל ונוה שאנן בחיפה חוף הים ורחוב אלנבי בתל-אביב ועוד. בשנת 1934 רכשה "חברת הכשרת היישוב" את הזכיון על ייבוש עמק החולה. בשנות פעולותיה עד קום מדינת ישראל רכשה כמחצית מן האדמות הגאולות שבידי יהודים. משנת 1954 ואילך פסקה פעילותה בתחום גאולת קרקעות והיא ממשיכה בהכשרת האדמות, בפיתוח ובבניה ברחבי המדינה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה