מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מדינאי ומנהיג ציוני. מראשי ה"הגנה".

נולד בפולין בשנת 1909. פעיל בתנועת הנוער הציוני ובקרב הסטודנטים היהודים. מילא תפקידים שונים בחיי הציבור בפולין והיה מראשי המדברים והעושים בתנועה הציונית. השתתף בקונגרסים ציוניים ופעל בתנועה הציונית העולמית. היה עורכו הפוליטי של העתון היומי הגדול ביותר באירופה "היינט" שיצא לאור בווארשה, בירת פולין. עם פלישת הנאצים לפולין בשנת 1939 נמלט סנה ולאחר נדודים וסיכונים לרוב הגיע בשנת 1940 לארץ-ישראל. נכנס לשירות ה"הגנה" וביולי 1941 מונה לראש המפקדה הארצית. נבחר לאספת הנבחרים, לוועד הלאומי ועוד. פעל בריכוז ההתגייסות של היישוב העברי למאמץ המלחמה העולמית השניה נגד הצורר הנאצי. עמד בראש מערכת הבטחון, המאבק והמרי. השלטונות הבריטיים שחיפשוהו כדי לעצרו בעת החיפושים והמאסרים ההמוניים, לא הצליחו לשים יד עליו. הוא חמק מן הארץ בשם סנה והגיע לפאריס.

פעל בהנהלת הסוכנות היהודית ובארגון ההעפלה. בשל דרישתו לחדש את המאבק והמרי נגד הבריטים ובייחוד בשל דרישתו לשנות את האוריינטציה המדינית הפוליטית ולהדק את הקשרים של היישוב העברי ושל התנועה הציונית עם ברית-המועצות ועם גרורותיה, נאלץ להתפטר מהנהלת הסוכנות היהודית ועזב גם את הסתדרות הציונים הכלליים, שהיה מראשיה. הוא נטה והלך יותר ויותר שמאלה. נעשה פעיל במפ"ם. לבסוף פרש גם ממפ"ם ונעשה מראשי המפלגה הקומוניסטית הישראלית. בשנותיו האחרונות חזר ונתקרב לציונות ובכיוון זה ניסה לכוון את מק"י. נפטר בשנת 1972.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה