מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מנהיג התפילה בציבור המתקיימת במסגד. לעתים קרובות האִמַאם נחשב לאב הקהילה המוסלמית שהוא משמש בה - כלומר, לסמכות הדתית והמוסרית.

מעמד זה מחייב אותו לבצע תפקידים נוספים: להעניק לבני קהילתו שיעורי דת, ולהשתתף בטקסים דתיים כגון טיהור המת וקבורתו.
בזרם השִיעי באִסלאם נחשב האִמַאם לצאצא של משפחת עַלִי אִבְּן אַבּוּ טַאלִבּ (שרק לה יש הסמכות להנהיג את אומת המוסלמים), והוא מנהיג את קהילת המאמינים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה