מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


זרם שנוצר ביהדות בעקבות האמנציפציה.

בדומה לזרם הרפורמי, הזרם הקונסרבטיבי מחויב לערך השוויון, ולפיכך מעניק בהדרגה מקום נרחב יותר לנשים בפעילות הדתית - בהסמכה לרבנות ובהשתתפות בתפילה. בשונה מן הרפורמים, הקונסרבטיבים מקבלים את סמכות ההלכה אך עורכים בה שינויים זהירים, מתוך תפיסה שיש להתאימה לתנאי החיים בכל תקופה. הזרם הקונסרבטיבי התפתח בעיקר בקרב יהדות ארצות הברית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה