מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


חַ'טִיבּ – נושא הדרשה במסגד במהלך תפילת יום השישי.

החַ'טיבּ הוא אדם הבקי בספרות הקודש והוא בעל כושר נאום.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה