מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


לוח שנה המבוסס על מהלכה השנתי של השמש.

הלוח נוצר באימפריה הרומית, בתקופה שבה עבודת האלילים הייתה שלטת והקהילות הנוצריות שנתהוו בה אימצו אותו. אחר כך הפך הלוח האזרחי ללוח השנה של מדינות אירופה הנוצרית, שהשליטו אותו גם על הארצות שהן כבשו מאז המאה ה- 15. כיום מקובל לוח שנה זה ברוב מדינות העולם והוא משמש לצרכים מינהליים וכלכליים ולצרכים יום -יומיים שונים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה