מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


קבוצה המונה 10 גברים יהודים לפחות, מגיל בר -מצווה ומעלה, שהתכנסותם יחד הכרחית לקיום תפילה בציבור. הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי כוללים במניין גם נשים.

 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה