מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


סוּרַה – פרשה בקֻרְאַן. בקֻראן 114 סוּרוֹת, ולכל אחת מהן שם הקשור לתוכנה. הסוּרות שונות באורכן - יש סוּרות קצרות מאוד, ויש כאלה המכילות מאות פסוקים.

על פי המסורת נמסרו מקצת הסורות שבֻקראן למֻחַמַד בעיר מַכַּה, לפני הגירתו לעיר אלמַדִינַה. סורות אלה קצרות ברובן וכתובות בחרוזים. סורות אחרות, שנמסרו לו באלמַדִינַה, ארוכות יותר וכתובות בפרוזה רגילה. כל הסורות שבקֻראן, פרט לאחת, פותחות באמירה "בשם אלוהים הרחום והחנון".

\


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה