מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


צוּפיות - התנועה המיסטית באִסלאם, שהתגבשה בסוף המאה ה- 9.

מקור השם הוא בגלימת הצמר (צוּף) שלבשו חבריה. הצוּפים דגלו בחיי פשטות וצנע. מטרת התנועה הייתה ליצור קירבה בין האדם לאלוהיו באמצעות רעיונות יסוד, וביניהם: תַוַכֻּל - ביטחון מוחלט באל, המביא את האדם לכניעה מוחלטת לרצונו ולקבלת הגזֵרה האלוהית בלי לערער עליה; מַחְבַּה -אהבת האל; ומַעְרִפַה - ידיעת האל מתוך אהבתו.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה