מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


כינוי שנתנו היוונים לכל העמים שלא דיברו יוונית. מקור הכינוי בַּרבָּרים בצליל שפתם של עמים אלה, שנשמע באוזני היוונים: בר – בר, כלומר, צליל חסר משמעות.

 

 


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה