מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


הסכמה שכללה את בריטניה צרפת ורוסיה ובה הוחלט על שיתוף פעולה בין שלוש המדינות. היה זה אחד הצעדים ששינו את המפה הפוליטית באירופה ערב מלחמת העולם הראשונה.

ההסכמה המשולשת באה בעקבות התקרבות קודמת בין צרפת לבריטניה במסגרת "ההסכמה הלבבית" (1904), שבה חתמו צרפת ובריטניה על הסכמה שנועדה לפתור מחלוקות הנוגעות להתפשטות הקולוניאלית.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה