מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מחלקה יהודית בתוך המפלגה הקומוניסטית הסובייטית. היבסקציה הוקמה ב- אוקטובר 1918 במטרה לדכא את התרבות היהודית המסורתית בקרב מעמד הפועלים היהודי, ולהשליט במקומה את הרעיונות הקומוניסטיים.

בראש היבסקציה עמדו יהודים שביקשו להוכיח את נאמנותם למשטר הסובייטי; הם היו עוינים לדת היהודית ולשפה העברית וראו בתרבות היהודית תרבות ריאקציונית. הם סגרו בתי כנסת, החרימו סידורי תפילה וספרים בעברית ואסרו על הקהילות היהודיות לפעול בתחומי החינוך והתרבות. במקומה של העברית ניסו חברי היבסקציה לעודד את השימוש ביידיש ולהפוך אותה לשפת הפרולטריון היהודי. הם ביקשו למחוק כל סממן לאומי יהודי, ולכן יזמו את מעצרם של חברי המפלגות הציוניות שפעלו במוסקבה ובפטרוגרד, החרימו את רכוש המפלגות הציוניות וסגרו את העיתונים שלהם. ב- 1929 פורקה היבסקציה, לאחר הקמת האזור היהודי האוטונומי בבירוביג'אן.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה