מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מחוז יהודי אוטונומי במזרח ברית המועצות, סמוך למנצ'וריה שבסין. ב- 1928 החליט סטלין להקים מחוז יהודי אוטונומי שבו יוכלו היהודים לטפח את תרבותם הלאומית. בדרך זו חשב סטלין ליישב את הגבול עם סין, אך בעיקר ליצור אלטרנטיבה לציונות.

 

התכנית זכתה לתמיכת ארגונים יהודיים מחוץ לברית המועצות ובהם יק"א וג'וינט. ארגונים אלו ראו בתכנית ניסיון רציני מצד הממשלה הסובייטית לפתור את בעיותיהם הכלכליות של יהודי ברית המועצות.

כדי לעודד את היהודים להגר לבירוביג'אן הופצו פוסטרים ומסמכים, נכתבו ספרים ביידיש, והממשלה הסובייטית אף הפיקה סרט ביידיש בשם "מחפשי האושר" - על משפחה שעזבה את ארצות הברית בשל השפל הכלכלי והגיעה לאזור בירוביג'אן. אף על פי כן היו היהודים בשיאה של ההתיישבות רק חמישית מתושבי המחוז. עם התפרקות ברית המועצות ב- 1991 קיבל מחוז בירוביג'אן מעמד של רפובליקה אוטונומית, ואולם עד אז כבר עזבו אותו רוב היהודים.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה