מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


גוף יהודי שפעל בברית המועצות בשנות מלחמת העולם השנייה - עד 1948. חברי הוועד קראו ליהודי העולם, ובעיקר ליהודי ארצות הברית, להירתם למאבק בגרמניה הנאצית. בראש הוועד עמד השחקן שלמה מיכואלס.

הוועד היהודי האנטי פשיסטי עסק גם בבעיות הקיום היהודי בברית המועצות והיה בין הגופים הראשונים שתיעדו את מאורעות השואה. היהודים בברית המועצות ראו בוועד מוסד מייצג ופנו אליו בבקשות שונות. לאחר שהסתיימה מלחמת העולם השנייה והחלה המלחמה הקרה, גברה החשדנות מצד השלטונות הסובייטיים כלפי הוועד - וצעדיו הוצרו. ב- 1948 אסרו השלטונות על פעילות הוועד, ורבים מפעיליו הוצאו להורג.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה