מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מסורבי עלייה או סֵירוּבְנִיקִים היו אנשים שפנו לשלטונות ברית המועצות בבקשה לקבל אישור לעלות לישראל - ונתקלו בסירוב.

לאחר הגשת הבקשה היו הסירובניקים מפוטרים מעבודתם ונאלצו להתקיים מעבודות מזדמנות. היותם חסרי עבודה גרמה לעתים קרובות להעמדתם לדין בעוון טַפִּילוּת. קושי נוסף שעליו העידו ומעידים סירובניקים לשעבר היה החיים בצל חוסר הוודאות - מתי תסתיים תקופת הסירוב.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה