מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ברית בין אתונה לבין ערים אחרות ביוון. הברית נקראה אטית - על שם אזור אַטִיקָה שם שכנה אתונה שהייתה מנהיגת הברית, דלית - על שם האי דֵלוֹס. במקדש אפולון השוכן באי דלוס נשמרה הקופה המשותפת של הברית האטית-דלית במשך תקופה עד שהועברה לאתונה.

במחצית המאה ה-5 לפסה"נ, אחרי שהסתיימה המלחמה בין פרס ליוון, פרצה מלחמה בין הערים היווניות אתונה וספרטה. כל אחת מן הערים הייתה קשורה בברית עם ערי מדינה אחרות: אתונה בברית האטית- דלית וספרטה בברית הפלופונסית. המלחמה בין הערים ובעלות בריתן נמשכה 30 שנים והסתיימה בנצחונה של ספרטה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה