מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מוניה מרדור (מאיר) (1985-1913), מראשי "ההגנה". עסק בנושאי רכש וחבלה. משנת 1941 פעל במוסד לעלייה ב'; טיפל בעליית יהודי המזרח ובארגון ההגנה שם. בנה את מערך ההעפלה היבשתית דרך סוריה ולבנון.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה