מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


זרם רעיוני שהתפתח באירופה במאה ה- 17, וטען כי העולם מוּנַע על ידי חוקים שהאדם מסוגל לחשוף אותם ולנסח אותם באמצעות התבונה האנושית. הרציונליסטים קידשו את הביקורת ושללו אמונות שאינן מבוססות על הניסיון ועל התבונה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה