מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מקור שמה בשם שושלת של משפחת אצולה, שמרכזה במבצר הבסבורג (habsburg) - "מבצר הנץ" (בשוויץ של ימינו). מראשית המאה ה- 16 השתלטה שושלת הבסבורג על אזורים נרחבים במרכז אירופה ובמזרחה.

בשנת 1867, בעקבות הסכם עם הונגריה, הפכה האימפריה ההבסבורגית לממלכה משותפת – אוסטרו-הונגריה, והייתה תחת שליטה אוסטרית. האימפריה התקיימה עד לקריסתה והתפוררותה בתום מלחמת העולם הראשונה בשנת 1918.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה