מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


תקנות שצמצמו את תחומי המגורים שהותרו ליהודים בתוך תחום המושב. תחום המושב היה אזור מוגדר של כפרים, עיירות וערים שבהם הותר ליהודים להתיישב.

בימי הצאר אלכסנדר השלישי (1881 - 1894) הוחמר מצבם של היהודים ברוסיה. במאי 1882 התפרסמו תקנות שאסרו על היהודים להתיישב בכפרים או לחכור אחוזות ואדמות חקלאיות. עוד נאסר עליהם לעסוק במסחר בימי ראשון ובימי חג של הנוצרים. ימים אלה נוספו על ימי השבת וימי החג של לוח השנה היהודי, שבהם שבתו היהודים מן המסחר


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה