מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


ידוע בכינויו הנצי"ב מוולוז'ין. ראש ישיבת וולוז'ין ומאוחר יותר ראש ישיבת עץ חיים – שתי ישיבות תורניות מרכזיות בעולם היהודי. הצטרף לתנועת "חיבת ציון" בתחילת דרכה, ונבחר לוועד האודסאי.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה