מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


אגודה של אינטלקטואלים ואנשי חינוך שייסד אחד העם. פעלה בשנים 1897-1889, וצירפה לשורותיה יהודים דתיים ויהודים לא-דתיים.

האגודה הייתה מעין מִסְדָר חשאי, ולמועמדים להצטרפות נערכו טקסי קבלה מיוחדים. הם נדרשו להיות דוברי עברית - חובה שלא נשמרה בעקביות. בתקופה של שיא פעילותה מנתה האגודה 160 חברים, ולשכותיה היו מפוזרות במקומות שונים: ברוסיה, בארץ ישראל, בגרמניה, בצרפת, בבריטניה ובארצות הברית. אגודת בני משה הקימה בתי ספר ספורים שנועדו לפעול על פי ערכי התרבות הלאומית בצד ערכי התרבות המודרנית באירופה.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה