מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


מראשי התנועה הציונית ברוסיה.

קיבל חינוך תורני ואחר כך התמחה בלימודי רפואה. בהשפעת פֶּרָעות 1881 נהפך לפעיל בתנועת "חיבת ציון". תחילה תמך בהרצל, אבל בעקבות הצעת ההתיישבות במזרח אפריקה - התנגד לו. ייצג בוויכוח זה את השקפת הציונות המעשית. פעל להקמת הטכניון בארץ ישראל, והשתתף בפעילות להשגת הצהרת בלפור.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה