מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


סופר ומנהיג יהודי-אנגלי. הצטרף לתנועת "חיבת ציון" באנגליה ואף ביקר בארץ ישראל ב- 1897. השתתף בכל הקונגרסים הציוניים מן הראשון ועד השביעי. תמך בהצעת ההתיישבות באוגנדה. מייסד ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית ונשיאה ב- 20 שנות פעילותה (1925-1905).


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה