מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


שר בכיר ביהודה בימי בית המקדש הראשון, וכנראה הממונה על הבית.

גדליה ובני משפחתו סברו כי יש להיכנע לבבל ולא למרוד בה. כנראה מסיבה זו מינו אותו הבבלים לאחראי על האוכלוסייה שנותרה ביהודה. גדליה ישב במצפָּה שמצפון לירושלים, וסביבו התרכזה שארית האוכלוסייה שנותרה ביהודה ובה גם אנשים מצאצאי שושלת המלוכה. אחד מהם, ישמעאל בן נתניה, רצח את גדליה. גדליה נרצח כנראה משום שלא היה מבית המלוכה. יש הסבורים שהיה זה ניסיון למרוד בממלכת בבל שמינתה את גדליה בן אחיקם לתפקידו. רצח פוליטי זה נחשב לאסון לאומי, ויום הרצח - ג בתשרי - נקבע כיום צום לדורות.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה