מאגר מידע | חזרה3 | הדפסה


יחידה מנהלית באימפריה הפרסית, שבראשה עמד פֶּחה. הפַּחֲוָוה חולקה למחוזות משנֶה. כל מחוז משנֵה נקרא פֶּלֶך.


מעבר למונחון > לקסיקון היסטוריה